top of page
Search

浴室漏水檢測,並唔係肉眼可以判別

漏水檢測係一個非常專門嘅行業,並唔係任何師傅都具備專業意識。

漏水醫生專業高科技漏水檢查,經驗豐富設備齊全,一定會幫你找出漏水源頭。

浴室漏水按例

肉眼冇辦法判別漏水地方,但一經電腦檢查漏水即時原形畢露。

任何漏水問題

歡迎WhatsApp 68552735 漏水醫生

Facebook專頁:

網站:0 views0 comments

Comments


bottom of page